Bijeenkomst zaterdag 15 januari 2011

Een enveloppe met een potloodje, afstreep formulier en één van de veertig ontbrekende puzzelstukjes. Dat zijn de ingrediënten voor het Stadsspel. Waarom het dan het Stadsspel heet? Simpel, omdat elke patrouille in een andere straat van Hillegersberg begint. En dan is het de bedoeling om elkaar op te zoeken, je kaartjes te ruilen, af te strepen op de lijst, de puzzel compleet te maken, en als eerste in te leveren.

De meeste patrouilles hadden elkaar al snel gevonden en de ontbrekende stukken van de puzzel bij elkaar verzameld. Vervolgens werd er binnen druk gepuzzeld om van de stukjes ook weer één geheel te maken.

Nadat iedereen dit was gelukt, was er tijd voor een pauze.

Na de pauze en de uitslagen van het stadsspel en de patrouillewedstrijden vervolgde we het programma met Acteren.

Door het hele huis waren verschillende onderdelen te vinden waarbij je je moest inleven in de huid van een echte acteur. Hoe vertel je twee mannen uit de middeleeuwen bijv. wat al die moderne spullen uit onze tijd toch zijn, in de middeleeuwse rechtspraak. En wat is het toch lastig om je aan je script te houden als je geen ‘ja’ of ‘nee’ mag zeggen. Of als je met z’n allen pantomime moet uitbeelden hoe je kookt op een tafelvuur op kamp, etc., etc.

Nadat de leiding van elk onderdeel iedereen had gehad, kon bepaald worden wie het er het beste van af had gebracht. Deze uitslag houden jullie nog tegoed tot a.s. zaterdag.

Tot zaterdag!

Het spelteam verkenners