Vrienden van ASG

Beste vrienden,

Fijn dat u zoveel om de ASG geeft! De Vrienden van de ASG zal binnenkort officieel opgericht worden. De Vrienden van zal opgericht worden ten behoeve van de algehele ondersteuning van de scouting Albert Schweitzer Groep te Rotterdam. Het zal een platform worden waar eenieder zijn betrokkenheid kan tonen bij onze scouting groep. Dit betreft niet louter financieel maar ook betrokkenheid bij acties, evenementen, reünies en kennisverspreiding ten behoeve van de scouting ASG. De Vrienden zullen zelf ook gedeeltelijk instemming hebben bij de bestemming van de inzameling. Heeft u een expertise? Laat dit dan tevens hieronder weten!

De Vrienden zullen minimaal jaarlijks bij elkaar komen om de afgelopen periode te evalueren en de komende periode te plannen. Als Vriend van de ASG betaalt u minimaal € 20,00 per jaar (meer mag natuurlijk altijd). Na oprichting van de officiële Vrienden van zal er contact opgenomen worden inzake verdere afhandeling. Dit document betreft slechts een vooraankondiging van de Vrienden van, u bent na het invullen nog tot niets verplicht!

Draagt u de ASG een warm hart toe? Wordt dan ook Vriend!