Vervanging brug Prinsenmolenpad

De brug welke de bereikbaarheid van het Prinsenmolenpad vanaf de Prins Bernardkade mogelijk maakt wordt vervangen. Dit omdat de huidige brug niet meer voldoet aan de eisen die op dit moment aan de brug gesteld worden. De nieuwe brug zal breder en hoger zijn, zodat er meer ruimte ontstaat.

Het vervangen van de brug zal maart 2013 afgerond zijn. Het Prinsenmolenpad, waar het troeplokaal aan gelegen is, zal bereikbaar blijven. Iedereen die vanaf de prins Bernardkade naar het Prinsenmolenpad wil, kan gebruik maken van een noodbrug, welke aangelegd wordt. De brug is, als je over de Prins Bernardkade aan komt rijden, duidelijk zichtbaar aan de linker kant van de weg.

Voor meer informatie verwijzen we u door naar de website van de gemeenten Rotterdam