Grote Club Actie

Beste leden, ouders/verzorger en overige lezers van dit bericht,
 
We zijn kort na de officiële trekkingsdatum van de Grote Club Actie 2009. Velen van u zullen ongewtijfeld de uitslagen van de loterij 2009 al hebben gecontroleerd. Mocht u dit toch niet hebben gedaan dan kunt u op de site www.clubactie.nl de volledige trekkingslijst ter hand nemen.
 
Onze “Grote Clubactie” kwam maar traag op gang, hetgeen bij mij bange gevoelens wekte. Nu kunnen we stellen dat de actie toch boven verwachting is geslaagd. Van de ruim honderd aangeschreven leden namen er 41 leden actief deel aan de verkoop van loten. Zij verkochten in totaal exact 1000 loten. Van nog eens 12 leden ontvingen wij een individuele donatie.
 
Na aftrek van de kosten voor inkoop van de loten en de groepsprijzen is het resultaat hiermee uitgekomen op het mooie nettobedrag van EUR 2.570,00.
 
Wij zijn allen die tot dit resultaat hebben bijgedragen zeer erkentelijk. Zij hebben zich ingespannen om het financieel hoofd van de groep in deze bare tijden enigzins boven water te tillen. Mocht er nu bij u ineens iets heel hinderlijk gaan kriebelen, dan bieden wij u daarvoor graag een afdoende remedie: U kunt nog altijd een donatie overschrijven op girorekening 2307725 ten name van Stichting Clubhuizen Albert Schweitzergroep te Berkel en Rodenrijs. Namens het gehele bestuur zullen wij zorgdragen voor een juiste besteding van de door u gedoteerde gelden.
 
Ik ben alweer begonnen met de voorbereiding voor de Grote Club Actie 2010 en wel met de instelling het voor onze club nog beter te organiseren opdat er een nog beter resultaat zal worden behaald.
 
Met vriendelijke padvindersgroet,
 
Uw voorzitter,
P. Kerkhof