Grote Club Actie 2018

Na het succes van vorig jaar heeft het bestuur van onze groep besloten ook in 2018 weer mee te doen aan de Grote Club Actie. Niet omdat wij het zo leuk vinden om ons een hoop werk op de hals te halen, maar uit noodzaak! Nog steeds overtreffen de meest noodzakelijke uitgaven onze inkomsten. Waarom?

De maandelijkse contributie inkomsten dekken minder dan 50% van onze uitgaven. Voor het overige zijn wij behalve een immense hoeveelheid eigenwerk aangewezen op subsidies, donaties en acties zoals de Grote Club Actie. Daarom! De Grote Club Actie is populair in heel Nederland. Bij het grote publiek en bij tv, radio en de kranten. Zij steunen de actie van harte. Met deze loterij zijn prachtige prijzen te winnen zoals geldprijzen van € 5,= tot € 100.000,= belastingvrij en diverse reizen.

De Grote Club Actie is voor onze groep zeer aantrekkelijk: Wij hebben loten ingekocht voor € 0,60 per stuk en verkocht voor € 3,00: het verschil, maar liefst € 2,40 per lot was direct voor de groep.

Om het voor onze leden nog aantrekkelijker te maken loten te verkopen hebben wij zelf als groep extra prijzen ter beschikking gesteld voor diegene van de groep die met de actie mee hebben gedaan.

Daarnaast hebben een aantal leden geen zin gehad in de rompslomp van verkoop van loten? Maar wel de behoefte om de groep in financiële zin te steunen met een donatie. Waarvoor mijn dank.

Na de inkoop, verkoop, donaties en aanschaf van de extra prijzen heeft de actie geresulteerd in een netto resultaat van € 1.599,59 en vanzelfsprekend zullen wij zorgdragen voor een juiste besteding van deze gelden.

Namens het gehele bestuur van de Albert Schweitzer Groep dank ik u bij voor uw medewerking.

Met vriendelijke padvindersgroet,

P.Kerkhof
Groepsvoorzitter