Grote Club Actie 2013 afgesloten met mooi resultaat

Beste leden, oud-leden en vrienden van de groep,

Onze “Grote Club Actie” kwam dit jaar maar traag op gang, hetgeen bij mij na enkele weken bange gevoelens opwekte. Maar na een aarzelende start kwam de verkoop toch weer goed op gang. Nu kunnen we vaststellen dat de actie toch in de gelijke tred als de laatste jaren is afgesloten.

Van de 93 aangeschreven leden namen er 30 aan de actieve verkoop deel. In totaal werden 750 loten verkocht en mochten wij van 3 leden totaal €125,00 aan donatie ontvangen.

Opvallend is de bijdrage van een tweetal leden van Horde 3 die gezamenlijk liefst 193 loten hebben verkocht. Kevin en Finn; super gedaan jongens! Stelt u zich eens voor als we dit allemaal hadden gedaan? Wat zouden we dan niet allemaal voor de kinderen kunnen realiseren?

De winnaars van onze eigen extra prijzen zijn tijdens de  bijeenkomsten van hun spelteam bekend gemaakt en aan hen uitgereikt. Ik hoop dat zij hier veel plezier van zullen hebben? Daarmee komt de netto opbrengst van de actie op €1.755,34. Een mooi bedrag wat we op verantwoorde wijze zullen aanwenden in het algemeen belang van de groep.

In ieder geval bedank ik een ieder voor zijn of haar deelname. Hoe groot of klein dit dan ook is geweest, want “Wie het kleine niet eerd is het grote niet weerd”.

Afsluitend maak ik graag van deze gelegenheid gebruik om u allen en allen die u lief zijn, alvast een uitermate voorspoedig en gezond nieuw jaar toe te wensen.

Met vriendelijke pandvindersgroet,
P. Kerkhof