Gedragscode

Een veilige fysieke en sociale omgeving

Bij de Albert Schweitzer Groep hanteren wij de gedragscodes zoals deze worden aanbevolen door Scouting Nederland. Voor meer informatie zie Gedragscode Scouting Nederland.

Aannamebeleid nieuwe leiding/bestuur

Leiding worden bij de Albert Schweitzer Groep kan niet zomaar. Onze leiding heeft altijd een lange geschiedenis bij de groep. De meeste van onze leiding en bestuur zijn al tientallen jaren lid bij de groep. Vaak stromen jonge kinderen in bij de welpen (7 tm 11 jaar), groeien door tot verkenner (10 tm 16 jaar) om vervolgens pas bij een leidingteam aan te sluiten (vanaf 16 jaar). Dit zorgt er voor dat iedereen elkaar van jongs af aan kent. Boven moet elke leiding/bestuurslid bij de Albert Schweitzer Groep in het bezit zijn van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Indien een nieuwe geïnteresseerde vrijwilliger zich aandient om de groep te ondersteunen vindt er initieel een oriënterend gesprek plaats tussen de teamleider en de vrijwilliger. Hierbij worden indien nodig referenties opgevraagd en wordt de gedragscode besproken. Na het gesprek met de teamleider van het desbetreffende onderdeel zal de vrijwilliger drie zaterdagen mee draaien onder begeleiding van een andere leiding.

Na de drie proefdagen vindt er een evaluatie plaats met de teamleider om een proefperiode in te gaan. De proefperiode zal drie maanden duren waarna er een evaluatie plaats vindt met de teamleider en het bestuur van de groep. Gedurende de proefperiode zal er een VOG aangevraagd worden welke vereist is om de groep te ondersteunen. Na de drie maanden proefperiode zal het groepsbestuur op basis van de input van de teamleider, het gesprek met de vrijwilliger, de ontvangen geregistreerde VOG in Scout Online en alle overige informatie een besluit nemen over het lidmaatschap. Hierbij kan het voorkomen dat aanvullende voorwaarden zoals externe cursussen, een persoonlijk ontwikkelplan of overige vereisten gesteld kunnen worden.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze vertrouwenspersoon, Dhr. M. Rijpstra je graag te hulp. Het is mogelijk om contact te leggen via vertrouwenspersoon@asg-rotterdam.nl. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam van Scouting Nederland. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Het landelijk opvangteam is dag en nacht te bereiken op het telefoonnummer: 033 – 496 09 11.

Andere maatregelen

VOG`s en gedrag van leiding en kinderen wordt besproken in de spelteams en de groepsraad waar alle leiding van de groep en het bestuur aan deelneemt.